آسانسور کششی

کابین آسانسور کششیآسانسورهای کششی

آسانسورهای کششی یا تراکنش( موتور گیریبکسی) تا بحال معمول ترین نوع آسانسور در ایران بوده.

این نوع آسانسور ها عموما ترکیبی است از طراحی ایرانی و تجهیزات اروپائی.

طراحی درکلیة آسانسورهای آساتک مقدم بر هر کاری است. این طراحی توسط کارشناسان این شرکت و با استفاده از جدیدترین نرم افزارهای طراحی آسانسور – نرم افزار طراحی کابین – نرم افزار محاسبات مخصوص آسانسور - نرم افزار طراحی استراکچر صورت می گیرد.

 

 

 

جداول برخی از سایز های استاندارد آساتک

HANDICAPPED ACCISSIBILITY

OVER HEAD

(mm)

PIT

(mm)

DOOR WIDTH

(mm)

CLEAR WELL

DIMENTOINS

(mm)

CAR INTERNAL

DIMENTOINS

(mm)

SPEED

(m/s)

NUMBER OF PERSON

LOAD RATE

KG))

 

370

110

70

 

1000X1000

1

4

300

 

370

110

70

 

1000X1100

1

5

375

 

370

110

80

 

1000X1200

1/1.6

6

450

 

370

110

80

 

1100X1150

1/1.6

6

450

 

370

110

90

 

1100X1400

1/1.6

8

600

 

370

110/120

90

 

1300X1400

1/1.6

10

750

 

370

110/120

90

 

1100X2100

1/1.6

13

1000

 

370

110/120

90

 

1700X1300

1/1.6

13

1000

 

 

- اجزاء اصلی این آسانسورها شامل سیستم محرکه ( موتور گیربکس) ،  ریلها ، تابلو فرمان ، لیمیت ها ، سیم بکسل ، تراول کابل و تجهیزات ایمنی  از بهترین و معروف ترین تولید کنندگان اروپائی تهیه می گردد

موتور آسانسورموتور آسانسور کششیموتور آسانسور کششی

 

- کلیه سیستم های ایمنی شامل تجهیزات گاورنر – پاراشوت  بافرهاو سیستم های ایمنی الکتریکی دارای گواهینامه استاندارد می باشد

safety

گاورنر آسانسورگاورنر آسانسور کششیگاورنر آسانسور کششی

 

 

 

 

 

 

 

در طراحی کابین با در نظر گرفتن فضای موجود در معماری ساختمان به طور کلی در دو سبک کلاسیک و مدرن صورت می پذیرد.

cabin

 تجهیزات کابین آسانسورتجهیزات کابین آسانسورتجهیزات کابین آسانسور

- درب ها :کابین و دربهای  این نوع آسانسور در دو نوع وارداتی و تولید داخل ارائه میگردد door

درب کابین آسانسوردرب کابین آسانسور